De Bijbel voor ongelovigen (Dutch Edition) by Guus Kuijer

By Guus Kuijer

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is
ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden
en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het
niet. En dat is jammer, wish het bevat een aantal
van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen
(en gelovigen).

In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn
de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het
volk van Israël uit Egypte wegvlucht en in Kanaän
terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is
de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk
veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot
aan de grens van het Beloofde Land, het land van
melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die
de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste
wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen
de rechters, waarvan Simson misschien wel de
beroemdste is. Eén thema is steeds aanwezig: de
Israëlieten worden telkens opnieuw verleid door
vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch
vooral recht in de leer moeten blijven.

Show description

Read Online or Download De Bijbel voor ongelovigen (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

Overnight millionaire (Dutch Edition)

Jerry groeit op bij zijn moeder tot zij plotseling ernstig ziek wordt en hij bij zijn vader moet gaan wonen. Hij wordt er gekleineerd en mishandeld. Een lange en troosteloze weg langs stiefmoeders, opvanghuizen, pleeggezinnen en internaten volgt. Hij komt in het criminele circuit terecht en zijn leven wordt een vicieuze cirkel van misdaad en geweld waar hij niet meer uit lijkt te kunnen komen.

The giver (Dutch Edition)

The Giver is een van de klassiekers van de 20ste eeuw De maatschappij waarin Jonas opgroeit, lijkt ideal. Er is geen oorlog of pijn. Iedereen krijgt een duidelijke taak en er hoeven geen keuzes te worden gemaakt. Wanneer Jonas twaalf is, wordt hij uitverkoren. Jonas wordt Bewaker van Herinneringen: hij ziet toe op het geheugen van de samenleving.

Nu is al te laat (Dutch Edition)

Nu is al te laat is in het omvangrijke oeuvre van Erik Spinoy wellicht de meest ambitieuze dichtbundel tot nu toe. Verschillende werelden worden door elkaar geschud: citaten van beroemde dichters en denkers verschijnen in een grillig samenspel met efemere spreektaal, banaliteiten en tot in de info doordachte verzen.

Wiet waterlanders en Sint-Preventia in de gloria (Dutch Edition)

Wiet Waterlanders woont nog steeds met zijn mama in Gandamme, en zit in de zesde klas van het Sint Preventiacollege. Na de paasvakantie hebben ze plots een andere meester. cease cease cease! !! Na de paasvakantie? Dat is vier maanden later dan het einde van boek twee. Wat is er ondertussen dan gebeurd?

Additional info for De Bijbel voor ongelovigen (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.36 of 5 – based on 24 votes