De hond in de pot (Dutch Edition) by Tosca Lindeboom,Annette Wiesman,Astrid Zuidema

By Tosca Lindeboom,Annette Wiesman,Astrid Zuidema

Vind jij wel eens de hond in de pot? En zakt je broek daar dan van af? Of hou je het hoofd koel en was once je dat varkentje dan wel even? We
denken dat spreekwoorden en gezegden ouderwets zijn, en toch gebruiken we ze vaker dan we zelf doorhebben. Maar begrijpen we ze
wel echt en bedoelen we hetzelfde? En waar komen al die infrequent uitdrukkingen toch vandaan?

Toen Tosca Lindeboom van Nieuw-Zeeland naar Nederland verhuisde en onze taal leerde, vond ze spreekwoorden fascinerend, juist omdat
ze hun betekenis niet helemaal begreep. Samen met journalist Annette Wiesman en fotograaf Astrid Zuidema maakte ze daarom dit verrassende
boek. Wie alleen de grappige foto’s bekijkt, ziet absurde en soms onbegrijpelijke beelden. Maar voor jou is het kat in het bakkie: jij weet
straks wat iemand bedoelt als de aap uit de mouw komt, en waarom je een gegeven paard niet in de bek moet kijken!

Show description

Read or Download De hond in de pot (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

Overnight millionaire (Dutch Edition)

Jerry groeit op bij zijn moeder tot zij plotseling ernstig ziek wordt en hij bij zijn vader moet gaan wonen. Hij wordt er gekleineerd en mishandeld. Een lange en troosteloze weg langs stiefmoeders, opvanghuizen, pleeggezinnen en internaten volgt. Hij komt in het criminele circuit terecht en zijn leven wordt een vicieuze cirkel van misdaad en geweld waar hij niet meer uit lijkt te kunnen komen.

The giver (Dutch Edition)

The Giver is een van de klassiekers van de 20ste eeuw De maatschappij waarin Jonas opgroeit, lijkt ideal. Er is geen oorlog of pijn. Iedereen krijgt een duidelijke taak en er hoeven geen keuzes te worden gemaakt. Wanneer Jonas twaalf is, wordt hij uitverkoren. Jonas wordt Bewaker van Herinneringen: hij ziet toe op het geheugen van de samenleving.

Nu is al te laat (Dutch Edition)

Nu is al te laat is in het omvangrijke oeuvre van Erik Spinoy wellicht de meest ambitieuze dichtbundel tot nu toe. Verschillende werelden worden door elkaar geschud: citaten van beroemde dichters en denkers verschijnen in een grillig samenspel met efemere spreektaal, banaliteiten en tot in de information doordachte verzen.

Wiet waterlanders en Sint-Preventia in de gloria (Dutch Edition)

Wiet Waterlanders woont nog steeds met zijn mama in Gandamme, en zit in de zesde klas van het Sint Preventiacollege. Na de paasvakantie hebben ze plots een andere meester. cease cease cease! !! Na de paasvakantie? Dat is vier maanden later dan het einde van boek twee. Wat is er ondertussen dan gebeurd?

Additional resources for De hond in de pot (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.34 of 5 – based on 44 votes